Reklamacja bez odpowiedzi, bo bank czeka na wyrok

Jeśli masz zastrzeżenia wobec banku, to lepiej złóż reklamację zanim go pozwiesz. Dlaczego? Bo gdy sprawa jest w sądzie to bank nie znajduje uzasadnienia do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Oto treść wiadomości e-mail, jaką ostatnio otrzymałem (prawdopodobnie z banku):   Być może nie wiecie, ale Ustawa reklamacyjna nie przewiduje żadnych wyjątków, które zwalniałby bank z obowiązku udzielenia odpowiedzi!! Zatem trzeba…

W niniejszej sprawie kredyt udzielony został w istocie w złotych polskich, zaś frank szwajcarski pełnił jedynie funkcję waloryzacyjną. Będąc wskaźnikiem waloryzacyjnym, frank nie może stać się przedmiotem żądania przed Sądem.

Sąd Okręgowy w Olsztynie
(sygn. akt: I C 478/16)

Sąd napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2017-04-13:
„Tak skonstruowana umowa nie stanowi umowy kredytu, jest nieważna na podstawie art. 58 §1 k.c. w całości, zawiera bowiem liczne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym”.

Reklamacja ws. niestosowania Kodeksu Etyki Bankowej

Banki będące członkami Związku Banków Polskich (ZBP) zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Etyki Bankowej (KEB). Co ważne i ciekawe, ten kodeks zawiera cały szereg wytycznych – dobrych praktyk – określających prawidłowe zachowanie banku wobec Klienta (zobacz stronę nr 4 KEB). Jednak Getin Noble Bank, którego działania doświadczam na własnej skórze, chyba ma w głębokim poważaniu samoregulację branży bankowej. W związku…

Link

5×5 – jak walczyć z umownymi CHF (TVP Info, 22-05-2017)

Aby obejrzeć program, kliknij w powyższy link. Naprawdę warto. Polecam.

 

22.05.2017 Telewizja Polska wyemitowała program „5×5”, poświęcony tzw. kredytom frankowym.

 

Jacek Łęski, dziennikarz TVP, pokazuje w 5-cio minutowych blokach, jak rozwiązać 5 problemów kredytobiorców NIBY-CHF:

 1. ubezpieczenie niskiego wkładu – jak odzyskać zwrot zapłaconych składek,
 2. klauzula indeksacyjna – jak odwalutować kredyt i obniżyć raty o połowę,
 3. nieważność umowy – jakie może wyglądać rozliczenie z bankiem,
 4. zero haraczu – jak dać się pozwać i wygrać z bankiem,
 5. pomoc prawna – gdzie można ją znaleźć.

Gośćmi odcinka byli:

 • Bartosz Wyżykowski – ekspert z Biura Rzecznika Finansowego
 • Arkadiusz Szcześniak  – prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Ponadto wypowiadali się także prawnicy, prowadzący sprawy przeciwko nieuczciwym bankom:

 • Barbara Garlacz
 • Krzysztof Orski
 • Magdalena Tylipska
 • Marcin Szymański

 

UOKIK kontroluje legalność zmian warunków kredytu

Do banku można składać różne reklamacje. Jednak jeśli zastrzeżenia klienta budzi sposób, w jaki bank zmienia zasady umowy (regulamin i cennik) w jej trakcie, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiedź będzie następująco: „nie uznajemy, bo wszystko jest OK”. Co wtedy można zrobić? Ja postanowiłem złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), aby wszczął postępowanie wobec Getin Noble Banku. Urząd…

Bank płaci odsetki ustawowe za swój błąd

Getin Noble Bank, jak każdy bank który kredytuje mieszkanie, żąda aby klient ubezpieczył nieruchomość. Jeśli klient tego nie zrobi, to bank wspaniałomyślnie wyręcza go – kupuje polisę i obciążą klienta kosztami – GIGANTYCZNYMI KOSZTAMI. Pomimo tego, że 20.12.2016 bank dostał, co chciał, to 7.01.2017 Getin Noble Bank bezzasadnie obciążył mnie kwotą 76,73 PLN (miesięczna składka za polisę portfelową). Po 20…

Mój pierwszy raz z bankiem w sądzie

Po 7 miesiącach od złożenia pozwu (wrześniu 2016r.) przeciwko Getin Noble Bank odbyła się pierwsza rozprawa (kwiecień 2017r.). To był mój debiut, pierwszy raz w życiu byłem na sali rozpraw. Spora dawka adrenaliny i emocji. Sąd wezwał dwóch świadków – dwóch bankierów. Jeden wciąż praktykujący (spec od zabezpieczenia ryzyka), a drugi już niepraktykujący (eks-doradca). Ja nie zeznawałem, ale mogłem zadawać…

Reklamacja ws. archiwalnych kursów walutowych

Dawno temu – w 2006r. – banki otrzymały rekomendację nadzorczą, w myśl której miały informować klientów jak ustalają kursy walut. Nieco później – w 2008r. – banki otrzymały kolejną rekomendację, aby nieodpłatnie udostępniać Klientom ustalone przez siebie kursy walut, które ogłaszały w swoich tabelach. Do dziś wiele banków ma w nosie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a gdzie mają reklamacje…

Link

Sąd Rejonowy stwierdza nieważność umowy o tzw. kredyt indeksowany CHF

W październiku 2015r. Klient pozwał Getin Noble Bank.

W styczniu 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Wola wydał wyrok (sygn. akt. I C 1750/16) korzystny dla „frankowicza”, w którym stwierdził że umowa o kredyt jest nieważna, bo jest sprzeczna:

 • z art. 69 Prawa Bankowego (legalna definicja kredytu)
 • z art. 353(1) Kodeksu Cywilnego (swoboda umów)

Skutek nieważności umowy o kredyt, był następujący:

 • Bank wypłacił ~200.000 PLN
 • Klient spłacił ~240.000 PLN (całkowita spłata kredytu i pozwał bank)
 • Bank ma zwrócić ~40.000 PLN + odsetki (przeczytaj wyrok)

Ponadto Sąd stwierdził, że nawet gdyby umowa była ważna, to indeksacja do CHF nie wiązałaby klienta. Czyli bank umieścił w umowie zapisy dotyczące indeksacji, aby móc się bronić „wiedziały gały (konsumenta), co brały”. Jednak sąd potwierdza, że zgodnie z prawem działa zasada „wiedziały gały (bankowe), co dawały”. Niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą klienta, z mocy prawa i od dnia podpisania umowy.

Aby łatwiej się czytało, podkreśliłem niektóre fragmenty::

 • NIEBIESKI – nieuczciwe praktyki rynkowe
 • ZIELONY – nieważność umowy
 • FIOLETOWE – abuzywność, niedozwolone postanowienia umowne
 • ŻÓŁTY – rozliczenie i odsetki dla klienta

Link do wyroku i uzasadnienia (sygn. akt I C 1750/16)

Reklamacja ws. dobrych praktyk bankowych

W Polsce obowiązuje tzw. „twarde prawo” (ustawy i rozporządzenia wykonawcze), ale poza nim występuje także tzw. „miękkie prawo” (kodeksy etyczne,  zasady dobrych praktyk lub łady korporacyjne). Niektóre firmy (np. banki) lub organizacje je skupiające (np. Związek Banków Polskich), tworzą takie ekstra regulacje na własny użytek, właśnie z myślą o klientach. Co ważne, jeśli bank informuje klientów, że stosuje jakiś kodeks…