Bank płaci odsetki ustawowe za swój błąd

Getin Noble Bank, jak każdy bank który kredytuje mieszkanie, żąda aby klient ubezpieczył nieruchomość. Jeśli klient tego nie zrobi, to bank wspaniałomyślnie wyręcza go – kupuje polisę i obciążą klienta kosztami – GIGANTYCZNYMI KOSZTAMI. Pomimo tego, że 20.12.2016 bank dostał, co chciał, to 7.01.2017 Getin Noble Bank bezzasadnie obciążył mnie kwotą 76,73 PLN (miesięczna składka za polisę portfelową). Po 20…

Mój pierwszy raz z bankiem w sądzie

Po 7 miesiącach od złożenia pozwu (wrześniu 2016r.) przeciwko Getin Noble Bank odbyła się pierwsza rozprawa (kwiecień 2017r.). To był mój debiut, pierwszy raz w życiu byłem na sali rozpraw. Spora dawka adrenaliny i emocji. Sąd wezwał dwóch świadków – dwóch bankierów. Jeden wciąż praktykujący (spec od zabezpieczenia ryzyka), a drugi już niepraktykujący (eks-doradca). Ja nie zeznawałem, ale mogłem zadawać…

Reklamacja ws. archiwalnych kursów walutowych

Dawno temu – w 2006r. – banki otrzymały rekomendację nadzorczą, w myśl której miały informować klientów jak ustalają kursy walut. Nieco później – w 2008r. – banki otrzymały kolejną rekomendację, aby nieodpłatnie udostępniać Klientom ustalone przez siebie kursy walut, które ogłaszały w swoich tabelach. Do dziś wiele banków ma w nosie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a gdzie mają reklamacje…

Link

Sąd Rejonowy stwierdza nieważność umowy o tzw. kredyt indeksowany CHF

W październiku 2015r. Klient pozwał Getin Noble Bank.

W styczniu 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Wola wydał wyrok (sygn. akt. I C 1750/16) korzystny dla „frankowicza”, w którym stwierdził że umowa o kredyt jest nieważna, bo jest sprzeczna:

  • z art. 69 Prawa Bankowego (legalna definicja kredytu)
  • z art. 353(1) Kodeksu Cywilnego (swoboda umów)

Skutek nieważności umowy o kredyt, był następujący:

  • Bank wypłacił ~200.000 PLN
  • Klient spłacił ~240.000 PLN (całkowita spłata kredytu i pozwał bank)
  • Bank ma zwrócić ~40.000 PLN + odsetki (przeczytaj wyrok)

Ponadto Sąd stwierdził, że nawet gdyby umowa była ważna, to indeksacja do CHF nie wiązałaby klienta. Czyli bank umieścił w umowie zapisy dotyczące indeksacji, aby móc się bronić „wiedziały gały (konsumenta), co brały”. Jednak sąd potwierdza, że zgodnie z prawem działa zasada „wiedziały gały (bankowe), co dawały”. Niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą klienta, z mocy prawa i od dnia podpisania umowy.

Aby łatwiej się czytało, podkreśliłem niektóre fragmenty::

  • NIEBIESKI – nieuczciwe praktyki rynkowe
  • ZIELONY – nieważność umowy
  • FIOLETOWE – abuzywność, niedozwolone postanowienia umowne
  • ŻÓŁTY – rozliczenie i odsetki dla klienta

Link do wyroku i uzasadnienia (sygn. akt I C 1750/16)

Reklamacja ws. dobrych praktyk bankowych

W Polsce obowiązuje tzw. „twarde prawo” (ustawy i rozporządzenia wykonawcze), ale poza nim występuje także tzw. „miękkie prawo” (kodeksy etyczne,  zasady dobrych praktyk lub łady korporacyjne). Niektóre firmy (np. banki) lub organizacje je skupiające (np. Związek Banków Polskich), tworzą takie ekstra regulacje na własny użytek, właśnie z myślą o klientach. Co ważne, jeśli bank informuje klientów, że stosuje jakiś kodeks…

Reklamacja ws. wypłacalnego ubezpieczyciela

Banki, które udzielają kredytów na zakup nieruchomości, żądają aby Kredytobiorca ubezpieczył nieruchomość. Co więcej, określają warunki jakie musi spełnić umowa ubezpieczenia oraz ubezpieczyciel. W 2008r. Noble Bank (obecnie Getin Noble Bank) określił je wyjątkowo nieprecyzyjnie: ubezpieczyciel musi być w dobrej kondycji finansowej (pewnie ma wykazywać zyski, a może ma być wypłacalny – kto to wie?) suma ubezpieczenia (SU) ma być…

Reklamacja ws. windykatora terenowego

Nie wszyscy pracownicy banku pracują w lokalu bankowym. Część personelu bankowego stanowią mobilni doradcy, wśród których elitą są windykatorzy 😉 Miałem okazje spotkać się z takim człowiekiem i zamienić z nim kilka zdań. Jednak rozmowa była krótka, bo nie jestem specjalnie rozmowy, gdy chodzi o pieniądze, a mój rozmówca nie wzbudza mojego zaufania. Tym bardziej, gdy sam go nie buduje,…

Reklamacja ws. stalkingu

Każdy, kto podpisze umowę z bankiem, automatycznie upoważnia go do przetwarzania własnych danych osobowych w celu wykonania umowy. Ponadto przy byle okazji banki zachęcają klientów do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych oraz udostępniania innym podmiotom, np. spółkom z grupy kapitałowej (Takie zgody możesz w każdej chwili wycofać). Dane osobowe podlegają ochronie ustawowej, a na ich straży…

Link

Istotne poglądy UOKIK ws. frankowych
Od 2016r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) ma możliwość wsparcia konsumentów w sądowej walce z nieuczciwym przedsiębiorcą. Dotychczas siedmiu frankowiczów uzyskało istotny pogląd w sprawie, czyli dokument urzędowy można porównać do opinii biegłego sądowego. Odnosi się do konkretnej sprawy, gdzie prezes UOKIK prezentuje swoją opinię. Dotychczasowe istotne poglądy jednoznacznie wskazują, że rację w sporze mają konsumenci!

Kliknij w powyższy link, aby zapoznać się z istotnymi poglądami ws. frankowych wydanymi przez UOKIK.

Bankowe bezprawie jest faktem

Kiedyś myślałem, że banki to instytucje zaufania publicznego, którym można ufać. Teraz już wiem, że: BANKI TWORZĄ NIEUCZCIWE UMOWY tj. oparte o regulaminy, których warunki są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów, co jest potwierdzone ponad 450 wpisami do oficjalnego Rejestru Klauzul Niedozwolonych (branża: usługi bankowe). BANKI NIE DOTRZYMUJĄ UMÓW, których warunki same ustalały, gdy okoliczności przestają…