Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo umowy kredytowe są nieuczciwe.

ile wynosi Twoja nadpłata?

Autor: Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Link

Podcast: Czy warto pójść na wojnę z bankiem?

Kliknij, aby posłuchać

Kilka dni temu Marta Baczewska-Golik poprosiła mnie, abym opowiedział jej, o co chodzi z tymi „Frankami”. Nagraliśmy tę rozmowę, a teraz udostępniamy nagranie – podcast.

 

 

Zapraszam do wysłuchania i udostępniania, jeśli uznasz ta lekka forma przekazania praktycznej wiedzy  – rozmowy przy kawie / sesja pytań i odpowiedzi – może przydać się Tobie, otworzyć oczy lub dać nadzieję, komuś kogo znasz 🙂

Frankowa hipoteka, czyli temat “rwąca rzeka”

Większość kredytów mieszkaniowych – tych “frankowych” także – zabezpiecza hipoteka. Bankom bardzo zależy na tym, aby mieć status wierzyciela hipotecznego, czyli być wpisanym do Księgi Wieczystej (KW). O ile kredytobiorca współpracuje przy podpisywaniu umowy kredytowej, o tyle później zmiana hipoteki jest problematyczna – bank musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Problematyczna, bo według Sądu Najwyższego przy aktualizacji treści księgi wieczystej należy…

Jednakże niejednoznaczność postanowień nieuzgodnionych indywidualnie, kształtujących istotne, choć nie główne prawa i obowiązki konsumenta, polegającą na – jak przyjął Sąd Apelacyjny – wykorzystaniu przez pozwanego swojej silniejszej pozycji w celu zapewnienia sobie możliwości ustalenia wysokości kursu przeliczeniowego waluty, a w konsekwencji także wysokości zadłużenia i rat kredytowych, w sposób arbitralny i nieprzewidywalny dla konsumenta, a przy tym umożliwiający pozwanemu uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia, zaś kredytobiorcę stawiający wobec nieprzewidzianego ryzyka dowolnego kształtowania kursów wymiany przez kredytodawcę, można zaliczyć do niedozwolonych klauzul spełniających obydwa kryteria z art. 3581 § 1 zd. pierwsze k.c.

Skarżący mają rację, że konsekwencją stwierdzenia abuzywności klauzuli umownej spełniającej wymagania powołanego przepisu jest działająca ex lege sankcja bezskuteczności niedozwolonego postanowienia, połączona z przewidzianą w art. 3851 § 2 k.c. zasadą związania stron umową w pozostałym zakresie.

Sąd Najwyższy
sygn. akt II CSK 632/17

Sąd Najwyższy przyznaje rację klientowi, który przegrał w 1 i 2 instancji

Ważne fragmenty wyróżnione kolorem:

  • zielony – twierdzenie klienta
  • czerwony – twierdzenia banku (Getin)
  • niebieski – ocena Sądu Najwyższego


Matematyka frankowa – jak ocenić zysk i ryzyko procesu z bankiem (video)

Czy warto pozwać bank? ile to kosztuje? ile się ryzykuje? ile można zyskać? jaki jest stosunek zysku do ryzyka procesu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym filmie oraz przeczytasz w poniższym artykule. Wyliczenia oparłem o dane z mojej własnej umowy. Zanim zdecydujesz się pozwać bank, powinieneś wiedzieć, czy Ci się to opłaca. Innymi słowy powinieneś policzyć, ile możesz zyskać…

Getin Noble. Private franking oraz kredyt na gębę

Jeśli jesteś klientem Getin Noble Bank, który zawarł umowę o tzw. kredyt walutowy w dawnym Dom Banku albo Noble Banku (MetroBanku), to z dużą dozą prawdopodobieństwa bank: wprowadził Cię w błąd przy zawieraniu umowy i aneksów stosował wobec Ciebie skrajnie nieuczciwe przeliczenia walutowe zawyżał Twoje raty metodą “na franka” oraz “błąd systemowy” obciążał Cię rażąco wysokimi opłatami i prowizjami zmieniał regulaminy…

Link

Nokaut banku Leszka Czarneckiego. Komornik zwindykował 3 mln dla naciągniętych klientów (2019)

Getin Noble Bank przegrał proces z trójką klientów, którzy uważali, że zostali oszukani przez doradcę finansowego. Niedawno komornik zwindykował bankierów, zabierając im z rachunku 3 mln zł w gotówce.

Link

Wysyłamy komornika do naszego dłużnika – do Getin Banku (2015)

Każdy kto kiedykolwiek przeprowadzał rozmowę telefoniczną z bankowym windykatorem potwierdzi, że wszystkie rozmowy mają związek ze straszeniem komornikiem oraz zlicytowaniem majątku. Sytuacja może wyglądać ciekawie jeśli dojdzie do odwrócenia sytuacji, a więc to bank stanie się dłużnikiem.

Dzisiejszy wpis należy traktować jako kontynuowanie historii przedstawionej pod koniec lutego. Poniżej zamieszczamy odnośnik właśnie do tej historii

Oczywistym jest przy tym, że powodowie faktycznie nie potrzebowali jakiejkolwiek sumy franków szwajcarskich. Kredyt zaciągnęli bowiem na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego od dewelopera, położonego w G.

W konsekwencji Sąd uznał, że w sprawie nie zaistniały żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że zgodną wolą stron było stwierdzenie, że kredyt został udzielony, wbrew literalnemu zapisowi w umowie, we franku szwajcarskim. Powodowie byli zainteresowani uzyskaniem jak najkorzystniejszego kredytu, potrzebowali złotówek, nie zaś franków. To zaś jakich mechanizmów finansowych Bank zamierzał użyć, by udostępnić powodom kredyt o wskazanym w umowie oprocentowaniu, nie zostało wyrażone w umowie, nie było też objęte wiedzą powodów.
Sąd Rejonowy w Warszawie
(sygn. akt XVI C 2914/16

Klient pozywa PKO BP (Nordea) i wygrywa w 2 lata

  • Klient pozywa PKO BP / Nordea w październiku 2016r.
  • Klient wygrywa z PKO BP / Nordea  w styczniu 2019r. (wyrok nieprawomocny),
    umowa Nordea Habiat jest nieważna
    Bank ma zwrócić pieniądze, o które wnosił klient.

Sędzia przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


ważne fragmenty wyróżnione kolorem

mBank ikona frankowości

Być może nie wiesz – a wiedzieć powinieneś – że poniższy zapis znajdujący się w większości umów o kredyt waloryzowany CHF, autorstwa mBanku (dawniej BRE Banku), jest oficjalnie uznany za niedozwolone postanowienie umowne. Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty…

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Konfigurację plików możesz zmienić w ustawieniach. Szczegóły przeczytasz w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję