Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo raty kredytowe były i są zawyżane.

ile wynosi Twoja nadpłata?

Kategoria: banki

Getin Noble. Private franking oraz kredyt na gębę

Jeśli jesteś klientem Getin Noble Bank, który zawarł umowę o tzw. kredyt walutowy w dawnym Dom Banku albo Noble Banku (MetroBanku), to z dużą dozą prawdopodobieństwa bank: wprowadził Cię w błąd przy zawieraniu umowy i aneksów stosował wobec Ciebie skrajnie nieuczciwe przeliczenia walutowe zawyżał Twoje raty metodą “na franka” oraz “błąd systemowy” obciążał Cię rażąco wysokimi opłatami i prowizjami zmieniał regulaminy…

mBank ikona frankowości

Być może nie wiesz – a wiedzieć powinieneś – że poniższy zapis znajdujący się w większości umów o kredyt waloryzowany CHF, autorstwa mBanku (dawniej BRE Banku), jest oficjalnie uznany za niedozwolone postanowienie umowne. Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty…

UOKIK wskazuje banki, których przeliczenia walutowe są nieuczciwe

Długa jest lista banków, które wprowadziły na rynek kredyty umownie powiązane z walutami obcymi. Teraz te produkty bankowe są wycofane z oferty, bo ten rodzaj umów był delikatnie mówiąc wadliwe prawnie. Wady tzw. kredytów frankowych dostrzegają sądy powszechne, organy państwa np.: Rzecznik Praw Obywatelskich (ZOBACZ: Postępowanie strategiczne dla RPO) Rzecznik Finansowy (ZOBACZ: Raport dot. kredytów walutowych) Najwyższa Izba Kontroli (ZOBACZ:…