Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo raty kredytowe były i są zawyżane.

ile wynosi Twoja nadpłata?

Kategoria: postępowania reklamacyjne

Reklamacja ws. zmiany LIBOR 3M CHF

Każdy może, ale mało kto sprawdza poprawność bankowych wyliczeń. Tymczasem taka kontrola wydaję się być konieczna, bo jak życie pokazuje banki nie zawsze rzetelnie wykonują umowy, których warunki same ustalają. Dotyczy to także sposobu ustalania i zmiany wysokości oprocentowania kredytu. Błędy w sztuce bankowej to skutek braku należytej staranności zawodowej profesjonalnych uczestników rynku finansowego. Skutki finansowe błędów banków ponosi zwykle…

Wyjaśniamy przy tym, że prowizje bankowe pobierane za wykonywanie czynności bankowych spełniają rolę wynagrodzenia banku, natomiast opłaty za inne czynności pełnią funkcję kompensacyjną.

Getin Noble Bank

Wskazujemy, że w toku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego potwierdziliśmy nieprawidłowość leżącą po naszej stronie, dotyczącą braku obniżenia oprocentowania pomimo wystąpienia przesłanek do jego zmiany.
Getin Noble Bank

Niemniej jednak ze względu na błąd systemu rozróżniającego wysokość kwoty przelewu, została pobrana prowizja 5,00 zł. Getin Noble Bank

Reklamacja ma moc ustawową

Reklamacyjna samowolka, którą uskuteczniały banki i inne podmioty rynku finansowego, skończyła się 11 października 2015 roku. Tego dnia w życie wszedł nowy, bardzo ważny akt prawny – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Nowe, obecnie już bezwzględnie obowiązujące przepisy istotnie wzmocniły pozycję klienta, gdyż: art. 6 i 7 ustawy określa max. termin na udzielenia…