Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Pomoc Prawnikom i Frankowiczom

    wyliczenia do pozwów, ugód i symulacji

MOJA OFERTA

  • WYLICZENIE ROSZCZEŃ

  • PROGNOZA PROCESOWA

  • SYMULACJA UGODOWA

  • EKSPERT

  • AKTUALIZACJA

WYLICZENIE ROSZCZEŃ

czyli  kwoty do pozwu  – przykładmetodologia

615 PLN

( czyli 500 PLN + 23% VAT )

Zleć wyliczenie roszczeń

Przygotowujesz pozew frankowy?

ZAMÓW wyliczenie roszczeń

PROGNOZA PROCESOWA

246 PLN

( czyli 200 PLN + 23% VAT )

Zleć wykonanie prognozy procesowej

Rozważasz pozwanie banku?

ZAMÓW prognozę procesową

SYMULACJA UGODOWA

czyli  kredyt po ugodzie  –  przykład, opis

246 PLN

( czyli 200 PLN + 23% VAT )

Zleć przygotowanie symulacji ugodowej

Rozważasz zawarcie ugody?

ZAMÓW symulację ugodową

AKTUALIZACJA

czyli  uzupełnienie wyliczeń o nowe dane ,
gdy modyfikujesz / rozszerzasz powództwo

246 PLN

( czyli 200 PLN + 23% VAT )

Zleć aktualizację wyliczeń

Co mogę dla Ciebie zrobić?