Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Pomoc dla prawników i kredytobiorców

    Wyliczenia do pozwów :: Analizy ugód i ryzyk
             kredyty CHF, EUR, USD, PLN @ WIBOR

 • WYLICZENIE ROSZCZEŃ

 • PROGNOZA

 • UGODA

 • KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

 • AKTUALIZACJA WYLICZEŃ

 • RYZYKO WALUTY

 • RYZYKO STOPY %

 • ROZLICZENIA PO WYROKU

WYLICZENIE ROSZCZEŃ

  Zobacz   wideo omówienie wyliczeń
  Przeczytaj   opis usługi oraz FAQ

 1. nieważność - wg Teorii 2 Kondykcji / Teorii Salda
 2. odwalutowanie kredytu CHF, EUR, JPY, USD

615 PLN

( czyli 500 PLN + 23% VAT )

Zleć wyliczenie roszczeń

Przygotowujesz pozew frankowy?

ZAMÓW wyliczenie roszczeń

PROGNOZA

Kompleksowa analiza opłacalności pozwu
(opłaty sądowe, koszty prawnika, spłata rat,  odsetki i KZP)

 1. skutki finansowe wyroku nieważność
 2. skutki finansowe wyroku odwalutowanie
 3. skutki finansowe przegrania procesu

246 PLN

( czyli 200 PLN + 23% VAT )

Zleć wykonanie prognozy procesowej

Rozważasz pozwanie banku?

ZAMÓW prognozę procesową

UGODA

porównanie: Wyrok vs Ugoda z bankiem
(propozycja banku i inne założenia)

246 PLN

( czyli 200 PLN + 23% VAT )

Zleć przygotowanie symulacji ugodowej

Rozważasz zawarcie ugody?

ZAMÓW symulację ugodową

AKTUALIZACJA WYLICZEŃ

czyli  uzupełnienie wyliczeń o nowe dane ,
gdy modyfikujesz / rozszerzasz powództwo

246 PLN

( czyli 200 PLN + 23% VAT )

Zleć aktualizację wyliczeń

RYZYKO WALUTY

RYZYKO STOPY %

ROZLICZENIA PO WYROKU

Co mogę dla Ciebie zrobić?