Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Kiedy racjonalny ustawodawca tworzył ustawę prawo bankowe,
to wiedział, że pożyczka i kredyt to całkowicie różne sprawy,
więc rozróżnił je w wykazie czynności bankowych.

Kredyt i pożyczka to produkty, 

które różnią się diametralnie
– prawnie i ekonomicznie 

 W pożyczce pieniężnej  bank przekazuje pożyczkobiorcy na własność pieniądze (znaki pieniężne, czyli gotówkę) – z zastrzeżeniem zwrotu. Natomiast  w kredycie  bank udostępnia środki płatnicze (elektroniczny zapis na koncie), z którego kredytobiorca może skorzystać, ale nie jest ich właścicielem!!

Reasumując:

O ile gotówkę do wypłaty pożyczki bank musi fizycznie posiadać,
o tyle środki płatnicze w kredycie są tworzone „z powietrza”,
z chwilą podpisania umowy kredytowej przez obie strony.  

Jak działa
kredytowa drukarka
pieniądza bezgotówkowego?

Na podstawie legalnie zawartej umowy o kredyt,
bank dodaje cyferki na koncie kredytobiorcy,
co robi elektronicznie, czyli bezkosztowo!!

Środki lokowane są  po stronie pasywów , 
bo stanowią one zobowiązanie banku do udostępnienia kwoty kredytu, 
z której kredytobiorca będzie mógł skorzystać (choć nie musi – zobacz: art. 77 prawa bankowego). 

Natomiast  po stronie aktywów  bank tworzy dług klienta, czyli kwotę wykorzystanego kredytu – do oddania bankowi (zobacz: art. 69 ust. 1 prawa bankowego). Co ważne, Kredytobiorca nie może zwrócić bankowi kwoty kredytu, która nie została nigdy wypłacona. Tymczasem nie każdy bank dostrzega ten niuans.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.