Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Poniżej znajdziesz regulamin opisujący zasady świadczenia usługi Analiza Kredytu CHF, który zastępuje tradycyjnie pojmowaną umowę. Oznacza to, że decydując się na skorzystanie z mojej usługi, zawierasz ze mną umowę, która nie przyjmuje formy pisemnej, lecz jej treść wyznacza poniższy regulamin.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@frankowicz.info

Regulamin
usługi wyliczenia nadpłaty kredytowej
(Analiza Kredytu CHF)

 

Wstęp

Ten regulamin jest prawdopodobnie inny niż większość, na które możesz natrafić, robiąc zakupy lub korzystając z usług w Internecie. To nie przypadek. Stawiam na czytelność, przejrzystość i przyjazność w ramach naszej współpracy. Dlatego stworzyłem ten dokument w postaci odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które znajdziesz poniżej:

 1. Kim jestem i co robię?
 2. Czym jest “Kredyt CHF”?
 3. Na czym polega Analiza Kredytu CHF?
 4. Co jest potrzebne do wykonania Analizy Kredytu CHF?
 5. Ile kosztuje Analiza Kredytu CHF?
 6. Jak zamówić Analizę Kredytu CHF?
 7. Czy mogę zamówić Analizę Kredytu CHF dla mojego klienta?
 8. W jaki sposób i w jakiej postaci otrzymam wyniki Analizy Kredytu CHF?
 9. W jaki sposób nastąpi omówienie wyników Analizy Kredytu CHF?
 10. W jaki sposób mogę wykorzystywać otrzymane materiały?
 11. W jaki sposób mogę zgłosić reklamację?
 12. Czy mogę odstąpić od umowy?
 13. Czy moje dane są bezpieczne?
 14. Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć?

 

§1
Kim jestem i co robię?

 1. Nazywam się Marek Wyszkowski, a także używam pseudonimu Zenon Frankster. Nadto:
  • prowadzę działalność gospodarczą pod firmą „AkuRata Marek Wyszkowski”,
  • świadczę usługę Analizy Kredytu CHF, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  • przetwarzam dane osobowe, zgodnie z Polityką Prywatności, o której mowa w Regulaminie,
  • prowadzę serwis internetowy, pod adresem www.FRANKOWICZ.info,
  • mój numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5841034891,
  • mój adres do doręczeń: 81-521 Gdynia, al. Zwyciestwa 241/13
  • mój adres do e-doręczeń: kontakt@frankowicz.info.
 2. Wiedz zatem, że używając w Regulaminie określeń takich jak: „ja” „mój”, „prowadzę” itp. , mam na myśli opisanego wyżej Marka Wyszkowskiego
 3. Wiedz także, że nie jestem z wykształcenia prawnikiem (ukończyłem studia wyższe na Wydziale Zarządzania Uniwerstytetu Gdańskiego), lecz dziś jestem osobą o ponadprzeciętnej wiedzy o prawach konsumenta. Z tego względu w ramach usługi Analiza Kredytu CHF:
   • Ja wykonuję obliczenia, które mogą być użyte przez Twojego prawnika;
   • Ja dzielę się własnym doświadczeniem oraz wyrażam prywatne opinie nt. spraw „frankowych”;
   • Ja nie udzielam doradztwa prawnego, gdyż udzielaniem pomocy prawnej zajmują się adwokaci i radcowie prawni;
   • Ty podejmujesz samodzielne decyzję na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  [alert]

  PAMIĘTAJ

  Przed pojęciem ważnych decyzji w sprawie tzw. kredytu walutowego,
  w szczególności o pozwaniu banku lub zaprzestaniu płacenia rat,
  skonsultuj się adwokatem lub radcą prawnym,
  gdyż każdy niewłaściwie prowadzony spór wiąże się
  z ryzykiem pogorszenia Twojej sytuacji prawnej i finansowej.

  [/alert]
   

 

§ 2
Czym jest Kredyt CHF?

W treści tego Regulaminu pojęcie „Kredyt CHF” oznacza umowę kredytową uzależniającą wysokość długu i rat kredytowych od kursów kupna i sprzedaży dowolnej waluty obcej, np.:

 

§ 3
Na czym polega Analiza Kredytu CHF?

Świadczona przeze mnie usługa Analizy Kredytu CHF polega na:

 1. wyliczeniu kwot, których zwrotu możesz domagać się od banku, przy założeniu:
  • całkowitej nieważności umowy kredytowej,
  • częściowej nieważności umowy kredytowej, tj. nieważności (bezskuteczności) przeliczeń walutowych dokonywanych przez bank w celu określania wysokości długu oraz rat kredytowych.
 2. omówieniu wyników przeprowadzonej analizy.

 

§ 4
Co jest potrzebne do wykonania Analizy Kredytu CHF?

Do wykonania analizy będę potrzebował od Ciebie:

 1. skanu umowy kredytowej, której treść określa:
  • termin wymagalności raty kredytowej,
  • sposób naliczania odsetek,
 2. skanu zaświadczenia bankowego, obejmującego informacje o:
  • wypłaconych transzach kredytu (data, kwota i waluta),
  • stosowanym przez bank oprocentowaniu kredytu,
  • spłaconych ratach kredytowych (kapitałowych i odsetkowych) (data, kwota i waluta),
  • zapłaconych opłatach, prowizjach i ubezpieczeniach (dokument opcjonalny).

 

§ 5
Ile kosztuje Analiza Kredytu CHF?

 1. Cena wykonania usługi to kwota 599,01 zł brutto (tj. do zapłaty, cena zawiera podatek VAT w kwocie 112,01 zł). Kwota ta będzie określana w §9 tego Regulaminu jako wynagrodzenie podstawowe za usługę.
 2. Wskazana powyżej kwota dotyczy wyliczenia przy następujących założeniach:
  • kwota kredytu i kwoty rat kredytowych nie są uzależnione od kursów walutowych
  • aneksy do umowy są nieważne,
  • saldo długu nie jest powiększane o kwoty inne aniżeli wypłacone transze kredytowe
  • nadpłata kredytowa wyliczana jest w walucie polskiej (PLN), także za okres spłat w CHF
 3. Jeżeli potrzebujesz wyliczenia według innych założeń, skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów. Jeżeli podejmę się zadania, przedstawię Ci propozycję współpracy (ofertę).

 

§ 6
Jak zamówić Analizę Kredytu CHF?

Pocztą elektroniczną – komunikujemy się tylko za pomocą wiadomości e-mail:

 1. Ty wysyłasz do mnie zamówienie, które powinno zawierać:
  • dokumenty niezbędne do dokonania analizy, o których mowa w §4,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • dane do wystawienia faktury tj.
   • imię, nazwisko, adresy zwykły i adres e-mail albo
   • nazwę firmy, adres jej siedziby, numer NIP i adres e-mail
 2. Ja wysyłam do Ciebie zwrotnie warunki współpracy (ofertę), zawierającą:
  • cenę wykonania Analizy Kredytu CHF, która ma charakter wiążący przez okres 14 dni, licząc od dnia doręczenia jej do Ciebie,
  • fakturę proforma.
  • regulamin świadczenia usługi Analiza Kredytu CHF,
  • przybliżony termin wykonania Analizy Kredytu CHF.
   [alert]

   TERMINY – First paid, first served

   W pracy stosuję zasadę „first paid, first served”, co oznacza, iż analizy wykonuje w kolejności otrzymanych płatności. Dlatego wiążący termin realizacji będę w stanie określić po dokonaniu przez Ciebie płatności za usługę, która to płatność następuje z góry.

   [/alert]

 3. Ty dokonujesz wyboru:
  • AKCEPTUJESZ OFERTĘ poprzez dokonanie zapłaty ceny w wysokości, w terminie i w sposób określony w fakturze proforma.
   [alert]

   UMOWA

   Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania zapłaty przez Ciebie.

   [/alert]albo

  • REZYGNUJESZ Z ZAMÓWIENIA poprzez niedokonanie zapłaty ceny w wysokości, w terminie i w sposób określony w fakturze proforma. W takim wypadku trwale usuwam otrzymaną od Ciebie wiadomość z dokumentami do wyliczeń.
 4. Ja – niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności – wysyłam do Ciebie:
  • fakturę dokumentującą wpłatę,
  • informację o wiążącym terminie wykonania Analizy Kredytu CHF,
   [alert]

   REALIZACJA – Czas to pieniądz

   Możesz przyspieszyć czas wykonania usługi nawet o 14 dni. Warunek jest jeden – wyślesz do mnie żądanie wykonania usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy i rezygnację z prawa do odstąpienia. Taką zgodę możesz wyrazić, wysyłając do mnie e-mail z treścią: “Czas to pieniądz”.[/alert]
   [alert]

   REZYGNACJA

   Jeśli mimo to uznasz, że czas oczekiwania na analizę jest zbyt odległy, to możesz odstąpić od umowy, w terminie określonym w §12. Taką decyzję możesz wyrazić wysyłając do mnie e-mail z treścią „Dziękuję, ale rezygnuję”[/alert]

 5. Ja przystępuję do wykonania Analizy Kredytu CHF:
  • zgodnie z kolejnością wpłat,
  • z uwzględnieniem Twojej decyzji w kwestii odstąpienia od umowy tj.
   • szybciej, tj. po otrzymaniu żądania wykonania usługi przed upływem terminu odstąpienia albo
   • wolniej, tj. po upływie terminu umożliwiającego Ci odstąpienie od umowy

 

§ 7
Czy mogę zamówić Analizę Kredytu CHF dla mojego klienta?

 1. Tak, możesz. Jeżeli to robisz, oświadczasz, że jesteś uprawniony do przekazania mi danych osobowych swojego klienta i Twój klient jest tego świadomy oraz zapoznałeś go z zasadami świadczenia usługi, w tym przetwarzania danych osobowych przeze mnie, które są opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.frankowicz.info/privacy.
 2. możesz także przekazać swojemu klientowi kontakt do mnie, wtedy:
  • ja obsłużę go bezpośrednio,
  • Ty unikniesz refakturowania,
  • Twój klient może przekazać Ci wyniki analizy (patrz: §10).

 

§ 8
W jaki sposób i w jakiej postaci otrzymam wyniki Analizy Kredytu CHF?

 1. Wyniki analizy Kredytu CHF otrzymasz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego złożyłeś zamówienie.
 2. Wiadomość wysłana do Ciebie będzie zawierać:
  • raport podsumowujący wyniki analizy,
  • tabelę z wyliczeniami szczegółowymi (do załączenia do pozwu),
  • wzorcowy opis metodologii wyliczeń (do załączenia do pozwu),
  • wzorcowe wezwanie do zapłaty (do skierowania do banku),
  • arkusz kalkulacyjny (do załączenia do pozwu),
  • Twoją umowę kredytową z zaznaczeniem ważnych fragmentów dla wyliczeń.
 3. Arkusz kalkulacyjny, o którym mowa powyżej, stworzony zostanie w programie Microsoft Excel zapisany w formacie .xlsx. Plik będzie zabezpieczony hasłem przed zmianą formuł obliczeniowych i danych wprowadzonych w oparciu o zaświadczenia bankowe. Będziesz mieć możliwość edycji wybranych komórek, np. wynagrodzenie prawnika. Rekomenduję otwieranie pliku z wykorzystaniem programu Microsoft Excel, ale inne oprogramowanie biurowe obsługujące arkusze kalkulacyjne również powinno sobie z nim poradzić.

 

§ 9
W jaki sposób nastąpi omówienie wyników Analizy Kredytu CHF?

 1. W ramach wynagrodzenia podstawowego za realizację usługi, przysługuje Ci prawo do jednorazowej rozmowy telefonicznej w celu omówienia wyników analizy.
 2. Rozmowa nie może trwać dłużej niż 60 minut.
 3. Termin rozmowy ustalimy wspólnie, przy czym rozmowa musi odbyć się w terminie 14 dni od doręczenia Ci wyników analizy.
 4. Jeżeli przekroczysz ten termin, utracisz prawo do rozmowy telefonicznej w ramach zapłaconego wynagrodzenia podstawowego za usługę.
 5. Zawsze możesz skorzystać z dodatkowej konsultacji telefonicznej, której cena, to 184,50 zł brutto (tj. do zapłaty, cena zawiera podatek VAT w kwocie 34,50 zł), za każdą rozpoczętą godzinę zegarową rozmowy.
 6. Jeżeli przekroczysz termin na odbycie rozmowy, o którym mowa powyżej, ewentualna konsultacja będzie dodatkowo płatna.
 7. Jeżeli podczas konsultacji w ramach zapłaconego wynagrodzenia za usługę nie wykorzystasz pełnych 60 minut, niewykorzystany czas przepada i nie masz możliwości umówienia kolejnej rozmowy w ramach zapłaconego wynagrodzenia podstawowego za usługę.

 

§ 10
W jaki sposób mogę wykorzystywać otrzymane materiały?

 1. Rezultaty mojej pracy, w szczególności analizę, traktuję jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Jesteś uprawniony do wykorzystywania otrzymanych ode mnie materiałów:
  1. w swojej sprawie, lub
  2. w sprawie swojego klienta, dla którego zamawiałeś analizę.
 3. Nie jesteś uprawniony do wykorzystywania otrzymanych ode mnie materiałów w zakresie wykraczającym poza uprawnienie określone w §10 ust. 2, w szczególności w ramach pism procesowych lub przedsądowych przygotowywanych dla innych klientów niż ten, dla którego zamawiałeś analizę. Takie działanie będę traktował jako naruszenie moich praw, dochodząc stosownych roszczeń.
 4. Jeżeli negujesz charakter twórczy mojej pracy, to wiedz, że akceptując ten Regulamin, zobowiązujesz się, że nie będziesz korzystał z otrzymanych ode mnie materiałów w zakresie wykraczającym poza uprawnienie opisane w §10 ust. 2. Naruszenie tego zobowiązania będę traktował jako nienależyte wykonanie umowy, dochodząc stosownych roszczeń
  [alert]

  PAMIĘTAJ

  Każdy utwór oraz udostępniona wiedza („know-how”) podlegają ochronie prawnej.
  Nieuprawione rozpowszechnianie otrzymanych ode mnie materiałów jest zabronione.
  Użytek prywatny wymaga zakupu usługi (więcej na: frankowicz.info/analiza).

  [/alert]

 

§ 11
W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

 1. Jeżeli stwierdzisz, że wykonałem usługę nienależycie, możesz złożyć reklamację, przesyłając ją do mnie za pomocą:
  • wiadomości e-mail na adres: kontakt@frankowicz.info
   albo
  • listu poleconego na adres: AkuRata Marek Wyszkowski
   81-521 Gdynia, al. Zwyciestwa 241/13
   [alert]

   Zwracam uwagę

   List polecony, zwany także rejestrowaną przesyłką pocztową, umożliwia weryfikację terminu doręczenia reklamacji, a terminy są ważne.[/alert]

 2. Udzielę odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź otrzymasz tym samym kanałem komunikacji, który wykorzystałeś do przesłania reklamacji.
 3. Pamiętaj, że jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawsze masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nami,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12
Czy i jak mogę odstąpić od umowy?

 1. Jeżeli zawierasz ze mną umowę:
  1. niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, to możesz odstąpić od zawartej ze mną umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, chyba że wykonałem usługę w całości za Twoją wyraźną zgodą i po poinformowaniu Cię, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo odstąpienia od umowy.
  2. związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, to konsumenckie prawo odstąpienia od umowy w ogóle ci nie przysługuje. Możesz jednak odstąpić od umowy w ciągu 2 dni od jej zawarcia, pod warunkiem, że jeszcze nie rozpocząłem pracy. Jeżeli przystąpiłem już do pracy, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 2. Aby odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa powyżej, wyślij do mnie wiadomość e-mail o treści „Dziękuję, ale rezygnuję”
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracam Ci całość zapłaconej kwoty.

 

§ 13
Czy moje dane są bezpieczne?

 1. Tak, Twoje dane są bezpieczne, ponieważ:
  • nie korzystam z podwykonawców przy realizacji usługi,
  • nie udostępniam Twoich danych podmiotom trzecim,
  • jeżeli jakieś podmioty biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, dzieje się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (mowa tutaj o podmiotach typu hostingodawca, biuro rachunkowe).
 2. Przetwarzam Twoje dane osobowe:
  • w celu realizacji usługi,
  • w celach związanych z realizacją obowiązków rozliczeniowo-księgowych oraz
  • na wypadek konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z usługą.
 3. Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.frankowicz.info/privacy

 

§ 14
Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć?

 1. Myślę, że wszystko jest już jasne. W razie pytań, pisz do mnie śmiało.
 2. Ten regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2020r., lecz jego treść może ulec zmianie. Jednak zmiana Regulaminu w późniejszym terminie:
  • nie ma wpływu na umowy już zawarte,
  • będzie wpływać wyłącznie na umowy zawierane w przyszłości.

  [alert]

  Zwracam uwagę:

  Ustalony przeze mnie regulamin wiąże Ciebie w wersji, którą wysłałem Tobie przed zawarciem umowy, w wiadomości e-mail zawierającej ofertę, którą Ty masz prawo zaakceptować lub odrzucić.[/alert]

Co mogę dla Ciebie zrobić?