Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Oto lista TOP 9 sentencji frankowych + 1 fragment uzasadnienia, dotyczący przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału.

Nieważność

(umowa o kredyt CHF, EUR)

SKUTEK WYROKU:
1. Bank nie może pobierać kolejnych rat
2. Bank może żądać zwrotu wypłaconego kredytu
3. Bank może pozwać Cię o wynagrodzenie

ZOBACZ:
prawomocne nieważności

sentencyjna nieważność umowy

Nieistnienie

(umowa o kredyt CHF, EUR)

W PRAKTYCE
skutek wyroku ustalającego nieistnienie stosunku
i skutek wyroku ustalającego nieważność umowy w całości jest dokładnie taki sam.

ZOBACZ:
banki z wyrokami „za franka”

nieistnienie umowy

Odwalutowanie

(umowa o kredyt CHF, EUR)

SKUTKI WYROKU:
1. ZASTRZYK GOTÓWKI, bo bank zwraca nadpłatę
2. ULGA FINANSOWA, bo bank obniża dług i ratę
3. ŚWIĘTY SPOKÓJ, bo bank nie ma podstaw żądania:
– zwrotu kapitału w całości na raz
– zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

ZOBACZ:
prawomocne odwalutowania

sentencyjne odwalutowanie

Odwalutowanie

(aneks PLN → CHF)

W przypadku kredytów, które pierwotnie były „złotówkowe”, 
a następnie wskutek aneksu stały się „frankowe” tzw. przewalutowanie z PLN na CHF / EUR, zazwyczaj sądy:
– powrót do WIBOR + MARŻA
– odwalutowanie kredyt PLN @ LIBOR
– ustalają całkowitą nieważność umowy

Nadto sądy zasądzają kwoty pieniężne 🙂

odwalutowanie aneksu

Przegrana kredytobiorcy

(umowa o kredyt CHF)

Dziś – w 2022r., po kilku wyrokach TSUE,
kilkunastu SN i kilkudziesięciu SA,
– rzadko zdarzają się przegrane kredytobiorców.

DLACZEGO?
– źle sformułowany i nieuzupełniany pozew
– pechowe losowanie sędziów
– błędy formalne
– itp. itd.

oddalenie roszczeń frankowicza

Dobra zmiana

nigdy nie poddawaj się!

Od niekorzystnego wyroku można odwoływać się,
tj. złożyć apelację do sądu wyższej instancji,
który zazwyczaj uwzględnia rację frankowicza,
a także zmienia wyrok na korzystny.

dobra zmiana

Zła zmiana

(albo złe utrzymanie)

Coraz rzadziej, ale jednak, zapadają prawomocne wyroki, które są korzystne dla banku (niekorzystne dla frankowicza). W ujęciu procentowym, to promile wyroków frankowych. W takim wypadku należy złożyć skargę kasacyjną.

zła zmiana

Najwyższa dobra zmiana

(wyrok SN zawiera wskazówki dla sądu niższej instancji)

Skarga kasacyjna to ostatnia deska ratunku.
Jednak Sąd Najwyższy nie rozpoznaje każdej skargi,
lecz tylko te zawierające zagadnienia prawne,
które pomagają ujednolicić linię orzeczniczą.

najwyższa dobra zmiana

Bank bez wynagrodzenia

bank bez wynagrodzenia

Bank bez kapitału

(wskutek zaniechania)

W uzasadnieniach wielu wyroków sądy stwierdzają,
że roszczenia banku o zwrot wypłaconego kredytu
są przedawnione (wskutek bezczynności bankowej).

Bank bez kapitału

Bank z prejudykatem

czyli powagą rzeczy osądzonej i mocą precedensu,
występuje w sprawach frankowych wobec 4 banków:
mBank, Millennium, GE Money i DNB Nord.

ponad 450 prejudykatów

Od czego zacząć przygotowania do sprawy sądowej?

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.