Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Pekao / d. BPH

Dziś Bank Pekao – dawniej krakowski Bank BPH – przegrywa w sądach.

  • umowa z 2006
  • pozew z 2018
  • wyrok z 24.07.2018, sygn. akt I C 293/18 SO Kraków
  • wyrok z 30.07.2020r, sygn. akt I ACa 99/19, SA Kraków
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

r.pr. Katarzyna Pytel

  • umowa z 2005 z danym bankiem BPH
  • pozew z 2017
  • wyrok z 04.06.2019, XV C 1140/17, SO Gdańsk
  • wyrok z 30.12.2019, I ACa 677/19, SA Gdańsk
  • wyrok prawomocny w 2,5 roku

adw. Paweł Przybyłowski