Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Credit Agricole / d. Lukas Bank

Dziś Bank Credit Agricole – dawniej Lukas Bank – przegrywa w sądach.

  • Klient pozywa
  • Credit Agricole Przegrywa
  • Odwalutowanie
  • Umowa z 2007r. (d. Lukas Bank)
  • Pozew z 2017r.
  • Wyrok. 22.02.2021r., sygn. akt I C 962/17 (SR Wrocław Śródmieście)

r.pr. Tomasz Konieczny