Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

BNP Paribas / d. Fortis

Dziś Bank BNP Paribas – dawniej Fortis Bank – przegrywa w sądach.

  • Umowa z 2007
  • Pozew z 2020
  • Wyrok z 26.03.2021, sygn. akt I C 305/20 (SO Gdańsk)
  • Komentarz prawnika

Adw. Paweł Przybyłowski

r.pr. Izabela Libera i r.pr. Żaneta Gościej

  • umowa z 28.12.2005
  • pozew z 24.01.2018
  • wyrok z 12.04.2019, XXV C 212/18, SO Warszawa
  • wyrok z 03.04.2020, VI ACa 538/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata