Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

BPH / d. GE Money Bank

Dziś Bank BPH – dawniej GE Money Bank – przegrywa w sądach.

Sąd prawomocnie zakazuje Bankowi BPH (d. GE Money Bank)
stosowania przeliczeń walutowych
  • umowa z 2008 r.
  • pozew z 2020 r.
  • wyrok z 18.01.2021 r. sygn. akt I C 60/20, SO w Legnicy
  • wyrok z 17.02.2022 r. sygn. akt I ACa 456/21, SA we Wrocławiu

r.pr. Agnieszka Chojnowska

r.pr. Agnieszka Chojnowska

  • Umowa z 2008
  • Pozew z 2016
  • Wyrok z 2020.06.29, sygn. akt XXIV C 738/16, SO Warszawa
  • Wyrok z 2021.09.16, sygn. akt I ACa 450/2020, SA Warszawa

Kancelaria Adwokacka Beata Broniewicz-Pasieka

Adwokat Joanna Wędrychowska