Policz, ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Prognoza procesowa

BPH / d. GE Money Bank

Dziś Bank BPH – dawniej GE Money Bank – przegrywa w sądach.

Sąd prawomocnie zakazuje Bankowi BPH (d. GE Money Bank)
stosowania przeliczeń walutowych
  • Umowa z 2008
  • Pozew z 2016
  • Wyrok z 2020.06.29, sygn. akt XXIV C 738/16, SO Warszawa
  • Wyrok z 2021.09.16, sygn. akt I ACa 450/2020, SA Warszawa

Kancelaria Adwokacka Beata Broniewicz-Pasieka

Adwokat Joanna Wędrychowska