Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

ING

Dziś ING Bank – dawnej Bank Śląski – przegrywa w sądach.

 • Umowa z 2008
 • Pozew z 2017
 • Wyrok z 2019.08.30, sygn. akt I C 1239/17, SR Katowice Zachód
 • Wyrok z 2020.03.03, sygn. akt IV Ca 868/19
 • wyrok PRAWOMOCNY

r.pr. Dorota Pilarczyk

 • Umowa z 2008
 • Pozew z 2017
 • Wyrok z 26.03.2019, I C 1239/17, SR Katowice-Zachód
 • Wyrok z 04.03.2020, IV Ca 868/19, SO Katowice
 • komentarz prawnika

r.pr. Dorota Pilarczyk

 • umowa z 2008
 • pozew z 2018
 • wyrok z 20.08.2020, sygn. akt I C 2427/17, SO Toruń
 • wyrok w 2 lata

r.pr. Piotr Iwanicki

 • pozew z 2017
 • wyrok z 25.01.2008, sygn. akt II 616/17, SO Katowice
 • wyrok z 17.07.2020, sygn. akt I ACa 589/18, SA Katowice
 • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

r.pr. Dorota Pilarczyk