Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Santander / d. Kredyt Bank

Dziś Bank Santander – następca prawny Kredyt Banku – przegrywa w sądach.

 • pozew z 2018
 • wyrok z 2019.07.01, sygn. akt XXV C 1242/18; SO Warszawa
 • wyrok z 2020.11.03, sygn. akt CI ACa 656/2019, SA Warszawa
 • wyrok PRAWOMOCNY
 • umowa z 2007 (EkstraLokum - d. Kredyt Bank)
 • pozew z 2020 (lipiec)
 • wyrok z 2021.02.25, sygn. akt I C 993/20 (SO Bielsko-Biała)
 • wyrok w pół roku

adw. Natalia Szaflarska

 • umowa z 2007r. - Ekstra Lokum (d. Kredyt Bank)
 • pozew z 2017r.
 • wyrok z 05.05.2018r., SR dla Wrocławia Śródmieście
 • wyrok z 29.01.2021r., sygn. akt II Ca 2041/20 - SO we Wrocławiu
 • wyrok PRAWOMOCNY

Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p.

 • Pozew z 2016
 • Wyrok z 24.04.2018, I C 771/16, SR Mińsk Mazowiecki
 • Wyrok z 30.10.2018, V Ca 446/18, SO Siedlce
 • Wyrok PRAWOMOCNY

Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.

 • umowa o kredyt "Ekstra Lokum"
 • pozew z 07.2019
 • wyrok z 20.12.2019, sygn. akt I C 266/19
 • wyrok w 5 miesięcy

Sąd Okręgowy w Legnicy, w składzie SSO Adam Mika, ustalił że nieważna jest umowa o kredyt EKSTRALOKUM, oferowana przez d. Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty w PLN i CHF oraz koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości. Wyrok bez teorii salda. Sąd wskazał przy tym na istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu o ustalenie nieważności stosunku prawnego zgłaszanym obok żądań pieniężnych, stwierdzając, iż samo zasądzenie zwrotu nienależnie spełnionych świadczeń bankowi nie przesądzałoby o stwierdzeniu nieważności samej umowy kredytu.

r.pr. Agnieszka Osowiecka-Wasiak

Wakacje procesowe

Klienci pozwali bank, bo uważali że umowa kredytu frankowego jest nieważna.

Sąd zwolnił kredytobiorców z konieczności płacenia rat do końca procesu. Co więcej, sąd zakazał bankowi:
– zgłaszania klientów jako niesolidnych płatników do BIK,
– wypowiadania umowy kredytowej w związku z brakiem płatności rat.

zero haraczu do końca procesu