Policz ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Wyliczenie nadpłat

Santander / d. Kredyt Bank

Dziś Bank Santander – następca prawny Kredyt Banku – przegrywa w sądach.

  • Pozew z 2016
  • Wyrok z 24.04.2018, I C 771/16, SR Mińsk Mazowiecki
  • Wyrok z 30.10.2018, V Ca 446/18, SO Siedlce
  • Wyrok PRAWOMOCNY

Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.

  • umowa o kredyt "Ekstra Lokum"
  • pozew z 07.2019
  • wyrok z 20.12.2019, sygn. akt I C 266/19
  • wyrok w 5 miesięcy

Sąd Okręgowy w Legnicy, w składzie SSO Adam Mika, ustalił że nieważna jest umowa o kredyt EKSTRALOKUM, oferowana przez d. Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone kwoty w PLN i CHF oraz koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości. Wyrok bez teorii salda. Sąd wskazał przy tym na istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu o ustalenie nieważności stosunku prawnego zgłaszanym obok żądań pieniężnych, stwierdzając, iż samo zasądzenie zwrotu nienależnie spełnionych świadczeń bankowi nie przesądzałoby o stwierdzeniu nieważności samej umowy kredytu.

r.pr. Agnieszka Osowiecka-Wasiak

Wakacje procesowe

Klienci pozwali bank, bo uważali że umowa kredytu frankowego jest nieważna.

Sąd zwolnił kredytobiorców z konieczności płacenia rat do końca procesu. Co więcej, sąd zakazał bankowi:
– zgłaszania klientów jako niesolidnych płatników do BIK,
– wypowiadania umowy kredytowej w związku z brakiem płatności rat.

zero haraczu do końca procesu