Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo umowy kredytowe są nieuczciwe.

ile wynosi Twoja nadpłata?

mBank ikona frankowości

Być może nie wiesz – a wiedzieć powinieneś – że poniższy zapis znajdujący się w większości umów o kredyt waloryzowany CHF, autorstwa mBanku (dawniej BRE Banku), jest oficjalnie uznany za niedozwolone postanowienie umowne.

Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

Dowód

 

Przeliczenia walutowe nie wiążą klientów

Skutek wpisu do rejestru jest następujący – z mocy prawa (ex lege) konsumenta nie wiąże ten zapis umowy od dnia jej podpisania (ex tunc). Co więcej, dotyczy to wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę z mBankiem zawierającą ten zapis.

Warto znać

 

Jak nie ma przeliczeń, to jest nadpłata

Skoro zawarte w umowie przeliczenia walutowe nie wiążą klienta, to mBank błędnie wyliczał wysokości rat kredytowych. Innymi słowy bank zawyżał wysokość raty, a klient przepłacał. A dokładniej to nadpłacał, bo nadpłatę można odzyskać. W tym celu należy:

 1. Wystąpić do banku o wydanie 4 zaświadczeń o kredycie:
  1. z datami i kwotami wypłaconych transz
  2. z datami i kwotami spłaconych rat odsetkowych i kapitałowych
  3. z datami i kwotami zapłaconych kosztów – prowizje, opłaty i ubezpieczenia
  4. z historią oprocentowania kredytu

  Warto wiedzieć

  • możesz zadzwonić na mLinię i w ten sposób zamówić zaświadczenia
  • możesz poprosić o wysłanie skanu zaświadczenia na adres e-mail
 2. Wyliczyć nadpłatę, która może wynosić 40% dotychczasowych spłat

  Warto wiedzieć

 3. Wezwać bank do zapłaty nadpłaty

  Warto wiedzieć

  • możesz naliczać bankowi odsetki od napłaty, po doręczeniu wezwania
  • możesz żądać zapłaty nadpłaty na swoje konto w innym banku
 4. Poczekać na standardową odpowiedź mBanku:

  “Przykro nam, jednak Państwa reklamację, rozpatrzyliśmy negatywnie. (…) Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszą decyzją, mogą Państwo: (…) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, wskazując jako pozwanego mBank S.A.”

 5. Pozwać bank i wygrać w sądzie

  Warto wiedzieć

  • bank zwraca nadpłatę z odstekami dopiero po prawomocnym wyroku
  • sąd potwierdza w wyroku, że przeliczenia walutowe są nieważne
  mBank przegrywa nieprawomocnie

  powiększ

  mBank przegrywa prawomocnie

  powiększ

 

Czy jakiś frankowicz wygrał z mBankiem? TAK!

Zapadło już wiele wyroków, których istota sprowadza się do eliminacji z umów nieuczciwych postanowień dotyczących przeliczeń kredytu. W języku potocznym, takie rozwiązanie to “odwalutowanie” albo “odfrankowienie” kredytu. Poniżej zobaczysz kilka spraw – dotyczących mBanku, gdzie sąd mówi do niego – klient ma rację, żadnych przeliczeń walutowych ma nie być!!

#1 Klient wygrywa “odwalutowanie” z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient wygrywa w sądzie I instancji
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
  wyrok z 07.06.2016r., sygn. akt I C 1006/14
 3. Klient wygrywa w sądzie II instancji (PRAWOMOCNIE)
  zwrot nadpłaty z odstekami
  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  wyrok z 05.05.2017r., sygn. akt II Ca 1520/16

#2 Klient wygrywa “odwalutowanie” z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient przegrywa w sądzie I instancji
  Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
  wyrok z 27.09.2017r., sygn. akt I C 1060/15
 3. Klient wygrywa w sądzie II instancji (PRAWOMOCNIE)
  zwrot nadpłaty 62 tys. zł z odsetkami ustawowymi
  Sąd Okręgowy w Łodzi
  wyrok z 24.12.2018r., sygn. akt III Ca 1969/17

#3 Klient wygrywa “odwalutowanie” z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient przegrywa w sądzie I instancji
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  wyrok z 29.11.2018r., sygn. akt II C 315/17
 3. Bank odwołuje się do sądu II instancji

 

Sądy unieważniają kredyty CHF od mBanku

Umowy kredytowe mBanku, zawierające pierwiastek walutowy, mają wiele wad prawnych. Przy użyciu odpowiedniej argumentacji, sąd może wydać wyrok, w którym stwierdzi bezwzględną nieważność całej umowy kredytowej. Czym jest nieważność? Raty bez odsetek! Poniżej zobaczysz kilka takich wyroków, gdzie klient pozywa mBank i wygrywa z nim – sąd unieważnia całą umowę.

#4 Klient wygrywa “nieważność” z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient wygrywa w sądzie I instancji
  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w Warszawie
  wyrok z 06.11.2018r., sygn. akt VI C 1209/17
 3. Bank odwołuje się do sądu II instancji

#5 Klient wygrywa “nieważność” z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient wygrywa w sądzie I instancji
  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w Warszawie
  wyrok z 25.01.2018 r., sygn. akt VI C 2392/17
 3. Bank odwołuje się do sądu II instancji

 

Czas zjada Twoją nadpłatę… Działaj teraz!

mBank nie uznaje reklamacji “Frankowiczów”, które dotyczą zwrotu nadpłat wynikających ze stosowania nieuczciwych przeliczeń walutowych. Dlaczego? Moim zdaniem, bank uważa że niewiele klientów upomni się o należne im pieniądze przed sądem. Poza tym mBank wie, że roszczenie klientów o zwrot nienależnie pobranych rat będą stopniowo przedawniać się z upływem 10 lat. Nadpłaty kredytowe, które bank musi zwrócić klientom na podstawie wyroku, będą maleć z każdym miesiącem.

Warto wiedzieć i działać

Bieg przedawnienia możesz przerwać! Zamiast czekać na jesień średniowiecza albo “ustawę przemocową”, dziś zacznij przygotowania do odzyskania pieniędzy nienależnie pobranych od Ciebie.

Wystąp do mBanku o ww. zaświadczenia,

na podstawie których wyliczysz nadpłatę kredytową i ustalisz wartość przedmiotu sporu (WPS) do pozwu.

 

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli TAK, Proszę udostępnij go światu.
Wystarczy, że klikniesz w którąkolwiek z poniższych ikonek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Konfigurację plików możesz zmienić w ustawieniach. Szczegóły przeczytasz w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję