Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

PKO BP / d. Nordea

PKO BP – następca prawny Nordea Bank Polska – przegrywa w sądach.

odwalutowanie kredytu Nordea Habitat
wyrok z 10.04.2019r., sygn. akt: I C 670/18
wyrok z 12.12.2019r. sygn. akt: I ACa 512/19
nieważność całkowita umowy Nordea Habitat
wyrok z 29.01.2021r., sygn. akt: I C 869/18
.

Pilawska Zorski Adwokaci

 • Umowa z 2008
 • Pozew z 2017
 • Wyrok z 2019.05.24, sygn. akt C 632/17; SR Warszawa Mokotów
 • Wyrok z 2020.10.22, sygn. akt V CA 2290/19; SO Warszawa
 • wyrok PRAWOMOCNY

adw. Michał Kaczmarski

 • umowa z 2008 r. (kredyt Nordea Habitat)
 • pozew z 2018 r.
 • wyrok 29.01.2021 r., sygn. akt I C 869/18 (SO Gdańsk)

r.pr. Małgorzata Wilczek

 • umowa z 2008 o kredyt Nordea Habitat
 • pozew z 2019
 • wyrok z 36.05.2020, sygn. akt I C 979/19, SO Toruń
 • wyrok w 1,5 roku

Adw. Mikołaj Rusiński

 • umowa z 2009 o kredyt Nordea Habitat
 • pozew z 2020
 • wyrok z 18.09.2020, sygn. akt akt XV C 91/20, SO Gdańsk
 • wyrok w 8 miesięcy

adw. Katarzyna Warecka

 • umowa z 06.10.2008
 • pozew z 2018
 • wyrok z 10.04.2019, I C 670/18, SO Olsztyn
 • wyrok z 12.12.2019, I ACa 512/19, SA Białystok
 • wyrok PRAWOMOCNY w 1,5 roku
 • Klient pozywa
 • PKO BP przegrywa
 • umowa nieważna

r.pr. Dorota Pilarczyk, LexNord