Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Santander / d. BZ WBK

Dziś Bank Santander – następca prawny BZ WBK – przegrywa w sądach.