Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2006
  • pozew z 2018
  • wyrok z 24.07.2018, sygn. akt I C 293/18 SO Kraków
  • wyrok z 30.07.2020r, sygn. akt I ACa 99/19, SA Kraków
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

r.pr. Katarzyna Pytel