Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa o 22.06.2006
  • pozew z 2015
  • wyrok z 27.09.2017, sygn. akt I C 1060/15, SR Łódź - Śródmieście
  • wyrok z 24.12.2018, sygn. akt III Ca 1969/17, SO w Łodzi
  • wyrok z 28.04.2022, sygn. akt II CSKP 40/22, SN
  • Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną banku

r.pr. Mariusz Korpalski