Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008r. o kredyt "Własny Kąt"
  • pozew z 2019
  • wyrok z 10.01.2020r., sygn. akt I C 346/19 , SO Olsztyn
  • wyrok z 11.09.2020r., sygn. akt I ACa 225/20, SA Białystok
  • wyrok PRAWOMOCNY w 1,5 roku

adwokat Jowita Hryniewicka