Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008 r. (kredyt spłacony w całości)
  • pozew z 2020 r.
  • wyrok z dnia 14.10.2021 r. sygn akt I C 369/20 SO Elbląg
  • wyrok z dnia 10.03.2022 r. sygn. akt I ACa 1106/21 SA Gdańsk
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2 lata

adw. Żaneta Dobrowolska