Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 26.10.2006
  • pozew z 04.05.2015
  • wyrok z 02.06.2017, I C 776/16, SO Warszawa
  • wyrok z 04.08.2020, I ACa 1124/17, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 5 lat

adw. Jerzy Szubra