Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007 o kredyt hipoteczny "MultiPlan"
  • pozew z 2016
  • wyrok z 17.07.2018, sygn. akt II C 1417/16
  • wyrok z 10.08.2020, sygn. akt I ACa 1276/18
  • wyrok PRAWOMOCNY

r.pr. Mariusz Korpalski