Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008
  • pozew z 2020 (marzec)
  • wyrok z 16.12.2020, sygn. akt I C 822/20
  • wyrok z 26.05.2021, sygn. akt I ACa 165/21
  • wyrok PRAWOMOCNY w 1,5 roku

ETHICA Kancelaria Radców Prawnych Bielewicz-Otremba, Darnikowska