Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007
  • pozew z 2017
  • wyrok z 30.10.2018, I C 1001/17, SO Warszawa
  • wyrok z 28.11.2019, I ACa 222/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY

Kancelaria Radcy Prawnego Filip Kmiciewicz