Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008 r.
  • pozew z 2020 r.
  • wyrok z 18.01.2021 r. sygn. akt I C 60/20, SO w Legnicy
  • wyrok z 17.02.2022 r. sygn. akt I ACa 456/21, SA we Wrocławiu

r.pr. Agnieszka Chojnowska