Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 06.10.2008
  • pozew z 2018
  • wyrok z 10.04.2019, I C 670/18, SO Olsztyn
  • wyrok z 12.12.2019, I ACa 512/19, SA Białystok
  • wyrok PRAWOMOCNY w 1,5 roku