Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 19.09.2008
  • pozew z 29.12.2017
  • wyrok z 08.05.2019, I C 20/18, SO Warszawa
  • wyrok z 20.05.2020, I ACa 581/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

Kancelaria Ochalik