Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • pozew z 2017
  • wyrok z 25.01.2008, sygn. akt II 616/17, SO Katowice
  • wyrok z 17.07.2020, sygn. akt I ACa 589/18, SA Katowice
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

r.pr. Dorota Pilarczyk