Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008r.
  • pozew z 2020r.
  • wyrok z dnia 12 maja 2021r., sygn. akt IC 1754/20, SO Gdańsk
  • wyrok z dnia 14 grudnia 2021r., sygn. akt I ACa 607/21, SA Gdańsk
  • wyrok prawomocny w 14 miesięcy

MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych, Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy