Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Pozew z 2017
  • Wyrok z 2020.02.13, sygn. akt I C 435/17, SO Wrocław
  • Wyrok z 2020.10.22, sygn. akt I ACa 614/20, SA Wrocław