Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 18.10.2006
  • pozew z 15.11.2017
  • wyrok z 22.10.2018, I C 1204/17, SO Warszawa
  • wyrok z 04.12.2019, I ACa 66/19, SA Warszawa
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata

DTW Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. Komandytowa