Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 19.02.2007
  • pozew z 28.02.2017
  • wyrok z 27.07.2018, XXIV C 241/17, SO Warszawa
  • wyrok z 13.11.2019, I ACa 674/18, SA Warszawa
  • wyrok prawomocny w 2,5 roku

adw. Jacek Czabański