Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2005 z danym bankiem BPH
  • pozew z 2017
  • wyrok z 04.06.2019, XV C 1140/17, SO Gdańsk
  • wyrok z 30.12.2019, I ACa 677/19, SA Gdańsk
  • wyrok prawomocny w 2,5 roku

adw. Paweł Przybyłowski