Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2006
  • pozew z 2017
  • wyrok z 2021.02.05, sygn. akt I C 1467/17, SO Wrocław
  • wyrok z 2021.10.19, sygn. akt I ACA 767/21
  • wyrok prawomocny

r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański.