Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2005
  • pozew z 2016
  • wyrok z 27.04.2018, I C 514/16, SO Katowice
  • wyrok z 17.07.2020, I ACa 831/18, SA Katowice

r.pr. Tomasz Baszczyn