Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 28.12.2005
  • pozew z 2018
  • wyrok z 25.02.2019, IC 424/18, SO Wrocław
  • wyrok z 10.03.2020, I ACa 846/19, SA Wrocław
  • wyrok PRAWOMOCNY w 2 lata