Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008
  • pozew z 2018
  • wyrok z 20.08.2020, sygn. akt I C 2427/17, SO Toruń
  • wyrok w 2 lata

r.pr. Piotr Iwanicki