Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 2007
  • Pozew z 2020
  • Wyrok z 26.03.2021, sygn. akt I C 305/20 (SO Gdańsk)
  • Komentarz prawnika

Adw. Paweł Przybyłowski