Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 27.05.2005
  • pozew z 4.05.2017
  • wyrok z 13.08.2020, sygn. akt I C 406/17, SO Warszawa
  • wyrok w 3 lata

adw. Marcin Szymański