Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008
  • pozew z 2018
  • wyrok z 03.11.2020, sygn. akt I C 830/19

- adw. Joanna Dobkowska