Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008 r. (kredyt Nordea Habitat)
  • pozew z 2018 r.
  • wyrok 29.01.2021 r., sygn. akt I C 869/18 (SO Gdańsk)

r.pr. Małgorzata Wilczek