Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2008 o kredyt Nordea Habitat
  • pozew z 2019
  • wyrok z 36.05.2020, sygn. akt I C 979/19, SO Toruń
  • wyrok w 1,5 roku

Adw. Mikołaj Rusiński