Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Umowa z 2008
  • Pozew z 2016
  • Wyrok z 2020.06.29, sygn. akt XXIV C 738/16, SO Warszawa
  • Wyrok z 2021.09.16, sygn. akt I ACa 450/2020, SA Warszawa