Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • Klient pozywa
  • PKO BP przegrywa
  • umowa nieważna

r.pr. Dorota Pilarczyk, LexNord