Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 24.09.2008
  • pozew z 08.04.2019
  • wyrok z 05.03.2020, I C 631/19, SR Wrocław-Śródmieście
  • wyrok z 18.09.2020, II Ca 1223/20, SO Wrocław
  • Wyrok PRAWOMOCNY w 1,5 roku

r.pr. Radosław Górski