Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007r. - Ekstra Lokum (d. Kredyt Bank)
  • pozew z 2017r.
  • wyrok z 05.05.2018r., SR dla Wrocławia Śródmieście
  • wyrok z 29.01.2021r., sygn. akt II Ca 2041/20 - SO we Wrocławiu
  • wyrok PRAWOMOCNY

Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p.