Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 2007 o kredyt z Bankiem Millennium
  • pozew z 2017
  • wyrok z 15.09.2020, sygn. akt III C 195/17, SO Warszawa

Kancelaria TPZ