Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z mBankiem o kredyt waloryzowany kursem CHF "mPlan"
  • pozew z 2014
  • wyrok z 07.06.2016, sygn. akt I C 1006/14
  • wyrok z 05.05.2017, sygn. akt II Ca 1520/16
  • wyrok PRAWOMOCNY w 3 lata