Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
  • umowa z 22.06.2006
  • pozew z 2018
  • wyrok z 04.06.2019, I C 520/18, SR Gdynia
  • wyrok z 30.10.2019, III Ca 574/19, SO Gdańsk
  • wyrok PRAWOMOCNY w 1,5 roku

adw. Paweł Przybyłowski